Profil

En klinik for børn og voksne med læse/stavevanskeligheder
og som ønsker at komme videre i deres  liv.

PernillePernille Degel Olsen er indehaver af "Læseklinikken - ABC". Hun er uddannet folkeskolelærer og læsepædagog og så har hun en Pd. i læse- og stavevanskeligheder.” Hun har arbejdet som lærer i over 21 år, bl.a. med specialundervisning i dansk samt  enkeltintegrering af børn. Via uddannelsen som læsepædagog har hun fået dybere kendskab til læse-/stavevanskeligheder hos børn og voksne i almindelighed. Hun kommer oprindeligt fra Næstved, men bor i dag naturskønt på Møn med sin mand og parrets 2 børn.

 

Hvad?

Læseklinikken ABC tilbder testning af både børn og voksne. Dvs. en klarlægning af problemet, så hjælpen kan målrettes præcist til den enkelte.
Læseklinikken ABC tilbyder også kurser til medarbejdere i private virksomheder samt foredrag, vejledning i specialundervisning ude i folkeskolerne og meget meget andet.

Hvorfor?

Pernille Degel Olsen: "Fordi  behovet for hjælp er meget større, end vi hidtil har været klar over.  Den sidste PISA-undersøgelse viste, at 20 procent af eleverne havde  besvær med at læse og skrive, når de forlod skolen.
Andre undersøgelser  har vist, at over 400.000 danskere har funktionelle vanskeligheder. Dvs.  de forstår ikke dagligdags tekster som en avisartikel, en madopskrift eller en prisliste!"
"Fordi jeg synes, det er forkert, at man, som  voksen, enten skal til Nykøbing eller Næstved for at få hjælp. Er man ordblind, ja så ligger den nærmeste offentlige ordblindeskole i København.
Ofte er selvværdet lavt, når man ikke er god til at læse. Og når selvværdet er lavt, så har man ikke meget overskud, og da slet ikke til lange transporttider. Det betyder, at mange ikke får den hjælp, de har brug for, og det er synd." "Fordi der ofte er ventetider i  det offentlige system.  Eksempelvis tager det op til et år, fra du har få  testet, om dit barn kræver specialundervisning og til det enkelte barn  kan modtage den påkrævede undervisning i skolen. Derfor synes jeg ikke, det gør noget, at forældrene har et alternativ."

Grundlaget for ”Læseklinikken – ABCs ” testning

Al undervisning og testning er baseret på videnskabelige undersøgelser og test.

Disse er foretaget af Center for Læseforskning og Ordblindeinstituttet i København samt andre forskningsgrupper rundt i verden, der indgår i det internationale forskningssamarbejde af dysleksi.